توسط : محمدرضا شاه فضل تاریخ : 1398/08/19

بوستان ملت

 

بوستان ملت مشهد، یکی از مهم‌ترین بوستان‌های شهر مشهد می‌باشد که در غرب این شهر قرار گرفته است. از هر مشهدی که بپرسید حد اقل یک بار را سوار فان فارشده است. فان فار  یا همان چرخ و فلک بزرگ این بوستان که به عنوان   هجدهمین چرخ و فلک بلند جهان شناخته شده است

محمدرضا شاه فضل
محمدرضا شاه فضل